Commissies van Rugby Nederland

Zoekveld

Rugby Nederland kent commissies van bijstand en commissies met bijzondere opdracht.

Commissies van Bijstand
Commissies van bijstand worden benoemd door het bestuur van Rugby Nederland, waarvan mededeling wordt gedaan op de Algemene Leden Vergadering.
De taken en bevoegdheden van de commissies van bijstand worden door het bestuur van Rugby Nederland bij instructie geregeld.
Rugby Nederland kent de volgende commissies van bijstand:

 

- Landelijk Jeugd overleg (LJO)

- Commissie Gestructureerd Seizoen (CGS)

- High Performance Team (HPT)

- Commissie Rugby Opleidingen (CRO)

- Commissie Rugby Scheidsrechters  (CRS)

 

Commissies met Bijzondere Opdracht
Commissies met bijzondere opdracht worden ingesteld door de Algemene Leden Vergadering, wier leden benoemd worden door de Algemene Leden Vergadering op voorstel van het bestruur van Rugby Nederland. De leden hebben het recht tot het stellen van tegenkandidaten.  Door de Algemene Leden Vergadering opgestelde commissies kunnen alleen door de Algemene Leden Vergadering worden opgeheven. Rugby Nederland kent de volgende Commissies met bijzondere opdracht:

- Arbitrage Tucht Commissie (ATC)

- Commissie van Financiële Toezicht (CFT)

- Medische Commissie (MC)

- Commissie Onderscheidingen en Predikaten (COP)

- Vertrouwens Commissie (VC)